Naam van de Stichting
Stichting Run4Dreams

KVK Nummer
698.10.796

RSIN Nummer
858.021.559

Adres
Marcel v/d Welle
Havenkant 5
2995BD Heerjansdam
E: info@run4dreams.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk opbrengsten te genereren ten behoeve van Stichting Roparun Palliatieve Zorg, alsmede Stichting Roparun Evenementen.

Beleidsplan
De Stichting Run4Dreams heeft ten doel om door middel van zoveel als mogelijk sponsors en financiële middelen de Roparun te kunnen volbrengen om uiteindelijk een grote financiële bijdrage te kunnen leveren aan de Stichting Roparun te Rotteram. De Stichting Roparun doneert op haar beurt geld en materieel op aanvraag ten behoeve van patiënten met de ziekte kanker.

Bestuur
Voorzitter: Marcel van de Welle
Penningmeester: P.j.g Silva-van der Meer
Secretaris: Richard van Est

Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en/of hun sportieve prestatie(s).